Przemysław Kurpiński

Aplikant adwokacki. Absolwent wyższych studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, na kierunku prawo.
Pracę magisterską obronił z tematyki postępowania karnego. Student studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku prawo medyczne. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i karnego, ze szczególnym zainteresowaniem prawem medycznym, jak również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Z kancelarią współpracuje od 2013 roku. Zna biegle język angielski i na poziomie średnio-zaawansowanym język niemiecki.