Krystyna Sieniawska

Krystyna Sieniawska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła aplikację sędziowską i adwokacką, adwokat od ponad 40 lat, od dwudziestu pięciu lat Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego i przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
Była doradcą Solidarności, Zgromadzenia Konstytucyjnego w sprawach samorządowych, ekspertem w komitecie przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie, Radną Miasta Krakowa, nadal doradza Sejmowym Komisjom Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicznych. Była wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego, jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika KRSKO Casus. Dzięki wieloletniemu i szerokiemu doświadczeniu wspomaga spółkę w najbardziej skomplikowanych sprawach.