Barbara Kuźniar

Dyrekor biura. Ukończone studia wyższe magisterskie na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska o kierunku Geodezja i Kartografia w zakresie geodezji w gospodarce nieruchomościami. Ukończone dodatkowe 2-letnie studia o specjalizacji szacowanie nieruchomości i katastru. W Kancelariach zatrudniona od początku ich istnienia.