Zasady rozliczeń

Nasze usługi świadczymy Klientom według indywidualnie dostosowawywanych zasad rozliczeń. Rozliczamy się według stawek godzinowych, których wysokość jest zróżnicowana w zależności od uprawnień poszczególnych prawników. Stosujemy także ryczałtowy sposób rozliczenia. Dla stałych Klientów oraz w sprawach dużych i długotrwałych proponujemy specjalne warunki finansowe.