Ubezpieczenie

Jako członkowie korporacji adwokackiej jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie obowiązkowe)