Tajemnica zawodowa

Możemy zapewnić że my sami i wszyscy współpracownicy, ze względu na poczucie odpowiedzialności za powierzone nam przez Klientów sprawy oraz w pełni przestrzegając zasad wynikających z Kodeksu Etyki Adwokackiej zachowujemy w całkowitej tajemnicy informacje uzyskane w związku ze śwadczoną obsługą. Co więcej obowiązek zachowania tej tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.