Prawo Korporacyjne

Zajmujemy się doradztwem na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, proponujemy rowiązania prawne najbardziej odpowiednie dla zamierzanej działalności, przygotowujemy projekty umów (spółek, zarządzania, dotyczących nieruchomości niezbędnych dla prowadzonej działalności etc.) Zastępujemy Klientów w postępowaniach rejestracyjnych. Wspomagamy Klientów przy zakładaniu oraz prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń.