Prawo kanoniczne

Jesteśmy przygotowani i posiadamy uprawnienia do pomocy prawnej w zakresie zagadnień prawnych na gruncie prawa kanonicznego. Dotyczy to zarówno pomocy kościelnym osobom prawnym, jak również możliwości reprezentowania stron przed sądami kościelnymi w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.