Prawo Administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji w postępowaniach związanych z naszymi specjalnościami. Prowadzimy w imieniu Klietów postępowania dotyczące zwrotu nieruchomości, odszkodowań, procesu inwestycyjnego a także zameldownaia, potwierdzenia obywatelstwa, postępowań podatkowych.