Postępowania Sądowe

Możemy naszych Klientów reprezentować w pełnym zakresie spraw I przed wszystkimi sądami. Najczęściej występujemy w sprawach dotyczących naszych specjalizacji. Reprezentujemy także Klientów w sprawach karnych będąc obrońcami lub pełnomocnikami pokrzywdzonych. Staramy się by dla dobra naszych Klientów możliwie dużo spraw zakończyć na etapie przedsądowym, ale jesteśmy gotowi bronić ich racji także na sali sądowej.