Wojciech Sieniawski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz podyplomowych studiów europejskich Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, doświadczenie zawodowe zdobywał na różnych polach pełniąc funkcję w radach nadzorczych spółek, zarządach stowarzyszeń, zarządzając nieruchomościami, doradzając fundacjom i klasztorom.
Zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości i inwestycji, prawem korporacyjnym, prawem kanonicznym (zwłaszcza kościelnych osób prawnych) nadzoruje sprawy finansowe spółki i stałą obsługę, Włada językiem angielskim i niemieckim.